Blog

Orta Kademe Yöneticilerinin Önemlerinin 12 Sebebi

orta
Geliştiren Organizasyon / Geri Besleme / Güven / Liderlik / Ofiste İletişim / Ofiste verimlilik / Psikolojik Güvenlik

Orta Kademe Yöneticilerinin Önemlerinin 12 Sebebi

Orta Kademe yöneticileri olarak kendilerine bir ekibin rapor ettiği, üst düzey yönetim ile saha ekipleri arasında görev yapan ve kariyerlerinin de ortalarında olan liderleri görebiliriz. Bu tanıma göre örneğin 50 kişilik bir şirkette 5 kişi üst düzey yönetici ise yaklaşık 10 kişinin de orta kademede olduğunu düşünebiliriz. Özellikle üretim, kodlama, yaratıcı işler, proje yönetimi gibi işlerde ekip liderlerinin performansları toplam performansı yoğun olarak etkilemekte… Ekip lideri olarak atanan kişilerin çok büyük çoğunluğunun liderlik eğitimi almadıkları ve “yaşayarak öğrenme” umudunda olduğunu düşündüğümüzde konunun önemi daha da ortaya çıkıyor.

Bu yazımda orta kademe yöneticilerinin bir organizasyon için önemini 12 maddede özetlemek istiyorum.

Üst düzey yöneticiler ile saha ekipleri arasında köprü görevi görürler.

Ekip liderleri üst düzey yöneticiler ile saha arasında zor bir görev üstlenmişlerdir. Hem sahayı takip etmek, hem üst düzey yönetimin vizyonunu anlamak ve hayata geçirilmesini sağlamak, hem de sahada olup biteni yukarı iletmek zor bir görev ve konumdur. Bu bağlamda özellikle yukarıyı yönetme ve aynı zamanda vizyon iletişimi ve ekibine “büyük resmi göstermek” kritik önemdedir.

Şirketin vizyon ve hedeflerini yapılacaklar listesine dönüştürüp takibini yaparlar.

Şirketin verdiği vizyonu ve iletişimi günlük ve haftalık yapılacaklar listesine dönüştürmek, bu işleri ekip içinde dağıtmak ve bu işlerin takibini yapmak orta kademe yöneticinin günlük işlerini ifade ediyor. Özellikle “işi” delege etmek yerine “sonucu” delege etmeyi öğrendiyse, bu operasyonlar açısından büyük fayda sağlıyor. Yine bu hedefleri gerçekleştirmek için “neler” yapılması gerektiği konusunda ekibini dinlemesi de ekip lideri için önemli bir beceridir.

Çalışan Bağlılığına %70’e kadar etki ederler.

Bağlılığı yaratan davranışların çoğunu çalışanlar ekip liderleri üzerinden deneyimliyorlar. Takdir, hedef takibi, geri besleme, anlam bulma, takım duygusu, değer verilme, gelişim… bu konuların hemen hepsi ekip liderinin davranış portföyü içinde çalışanın bağlılığına doğrudan etki ediyor. Bu konudaki becerileri arttıkça verimliliğin arttığını görüyoruz, ekip liderinin de terfi imkanları artıyor aynı zamanda.

Çalışanlara üst düzey yönetimin veremeyeceği destek ve dokunuşu sağlayabilirler

Ekip liderleri çalışana her gün dokunurlar, onlarla sohbet ederler, sahayı dinlerler, sorunları duyarlar… Bu derinlik üst düzey yöneticilerin ulaşmalarının zor olduğu bir detaydadır. Ekip liderleri bu dinlediklerini önem ve öncelik sırasına alarak değerlendirirler ve üst düzeye sunarlar.

Çalışanlara daha kişisel bir şekilde yönlendirme ve koçluk sağlayabilirler.

Benzer şekilde, ekip liderleri ekiplerine yönlendirme verebilirler, sürekli ve davranış bazlı geri besleme verebilirler ve koçluk yapabilirler. Bu işlev hem istenen sonuçların alınmasında, hem ekibin gelişiminde hem de hataların en aza indirgenmesinde çok önemlidir.

Sahada neler olduğunu daha içten bir görüşle takip edebilirler.

Orta kademe yöneticiler sahaya daha yakındırlar, sahadaki çalışanlarla müşterileri, iş ortaklarını ziyaret edebilirler, bir çok akışı ve projeyi birinci elden takip edebilirler. Bu da onlara önemli içgörüler sağlar. Üst düzey yöneticilerin bir önemli becerisi de bu içgörüleri almak, dinlemek ve uygun şekilde değerlendirmektir.

Farklı bölümlerin bir arada çalışabilmeleri için kilit önemdedirler.

Orta kademe yöneticiler ekiplerinin bir arada verimli çalışmalarını da gözetirler, süreçleri, olası çatışmaları, müşteri şikayetlerini yakından izlerler. Burada bir beceri de unvan olarak eşit durumdaki iş arkadaşları (diğer ekip liderleri) ile hem iyi geçinmeyi hem de uzlaşmayı öğrenmeleridir. Böylece hem kendi ekiplerinin “haklarını” savunabilirler, hem de tüm iş akışı açısından optimum verimliliği yataylarıyla bulabilirler.

Ekiplerdeki yetenekli çalışanları gözlerler, terfilerde etkili olurlar.

Ekip liderleri ekiplerindeki çalışanların gelişiminden, performansından ve verimliliğinden sorumludurlar, bu da onları yakından izlemelerini gerektirir. Bunu yaptıklarında her bir ekip üyesinin güçlü yanlarını görebilir, onu geliştirebilir, terfi potansiyelini tartışabilir ve onunla birlikte onun kariyerinin ilerlemesine katkıda bulunabilir. Ekibini terfi ettiren ekip lideri bağlayan ve çekici olan ekip lideridir.

Süreçlerdeki sıkıntıları görebilirler ve bunları ifade etmeleri beklenir

Ekip liderleri süreçlerdeki sıkıntıları daha yakından görebilir, tespit edebilir ve ekip üyeleri ile karşılıklı güvene dayanan bir iletişim kültürü oluşturabildiyse, en uçtaki ayrıntılara da hakim olabilir. Bu her organizasyon için altın değerindedir.

Ekiplerinin performansında doğrudan etkilidirler

Ekip liderleri ekiplerinin performansını tanımlamak, beklentileri netleştirmek ve zaman süresince bu beklentilere göre geri besleme vermek durumundadırlar. Bu da ekip üyelerinin performanslarını doğrudan etkileyecektir.

Değişim ajanı olabilirler. Başarılı değişim projelerinde etkin rol oynarlar

Ekip liderleri hem ekiplerle hem de üst yönetimle ilişkileri sayesinde organizasyondaki değişimlerin yürütücüsü ve ajanı olabilirler. Bu onlara da yarayabilir ve üst düzey yöneticilerin istedikleri değişimin organizasyonun her noktasına uzanması konusunda da kilit rol oynarlar.

Ekipleri içindeki insan ilişkilerini & çatışmaları çözmekte anahtar rolü oynarlar

Ekip liderleri yukarıda yazan tüm bu işlevleri yerine getirdikçe aynı zamanda çok sayıda çatışmanın da ortasında kalabilirler. Hem kendi ekipleri, hem de diğer ekiplerle olan çatışmalarda çatışma çözümü ve müzakere becerileri olması onların başarılarında da büyük rol oynar.

Sizin şirketinizde orta kademe yönetici gelişiminde durum nasıl?

Fikrinizi buradan belirtin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir