Blog

Müdürünüz Narsistik (özsever) olabilir mi?

benoit-deschasaux-0GetO1dMcf8-unsplash
İşe Alım / Liderlik / Ofiste verimlilik / Psikolojik Güvenlik

Müdürünüz Narsistik (özsever) olabilir mi?

Müdürünüz şu davranışları ve yaklaşımları gösteriyorsa narsistik (özsever) olabilir. Böyleyse öncelikle bunu tespit etmek ve neler yapabileceğinizi belirlemek sizin zihin sağlığınız için de gerekli bir yaklaşımdır. Önce narsistik davranışları tanımlayalım.

Narsistik Kişilik Bozukluğu empati yoksunluğu, büyüklük hissi ve sürekli övülme ihtiyacı ile tanımlanan bir zihin sağlığı sorunudur. Narsist bir müdürle çalışmak çalışanda sürekli bir gerginliğe yol açabilir.

İşe alım uzmanı narsistik ise bunu tespit edebilirsiniz, örneğin,

  1. Şirket veya rol ile ilgili olumsuz bir şey paylaşmazlar
  2. Liderlik yaklaşmınlarına dönük sorulara kaçınmacı yanıtlar verebilirler.
  3. Genelde odaklanmamış ve size tüm dikkatini veremez durumdadırlar.
  4. Diğer çalışanlarla ilgili uygun olmayan yorumlar yapabilirler
  5. Bu işe alım uzmanı ile ilgili olumsuz geri beslemeler almış olabilirsiniz
  6. Şirketteki diğer çalışanlar için aşağılayıcı yorumlar yapabilirler
  7. Neredeyse inanılması mümkün olmayan sözler verebilirler

 

Müdürünüzün Narsistik olduğuna dair 15 belirti

1. Neredeyse sadece kendilerinden bahsederler

Narsistler çoğu zaman kendileri ile ilgili düşünürler. Fiziksel görünümleri, gelirleri ve varlıkları, yetenekleri ve başarıları ile ilgili çok duyarlıdırlar ve bunlardan bahsederken sizin dikkatinizi talep ederler. Bu yorumlar çoğunlukla abartı içerir ve hayatlarındaki gerçekleri yansıtmayabilir.

2. Büyüklük fantezileri vardır

Narsistler başarı, güç, parlaklık, güzellik ve ideal eş gibi konularda fantezilerle dolu olabilirler. Bu hayaller doğrultusunda her şeyin en iyisinin onlarda olması gerektiğini düşünürler. Bu aslında içlerindeki boşluk ve utancı kapatmak için ortaya çıkan duygulardır. Bu hayaller gerçekleşmediğinde de büyük hayak kırıklıkları yaşarlar.

3. Sürekli övülme ihtiyacı içindedirler

Dış dünyaya kendilerini sürekli mükemmel olarak sunmaya çalışsalar da narsistlerin kırılgan ve kendine güvensiz bir tarafları da vardır. Bu “iyi” hallerini sürdürmek için sürekli bir takdir, övgü ve hayranlık duyulma ihtiyaçları vardır. Ayrıca sürekli benzerlerinden, eşitlerinden daha üstün olduklarına dair ifadeler de duymak isterler.

Kendilerine olan güvenlerindeki kırılganlık sebebiyle narsistler geri besleme ve eleştiriye karşı aşırı duyarlık gösterebilirler. Bu güvensizliklerini veya hatalarını yüzlerine vuran her türlü yorum öfkeye yol açabilir.

4. Hakkıymış duygusu yaşarlar

Narsistler diğer insanların onlara sürekli olarak özel davranmaları gerektiği, onlara özel avantajlar sağlamaları gerektiği ve soru sormadan isteklerini karşılamaları gerektiğini düşünürler. Bu davranışı göremediklerinde de sabırsız ve kızgın olabilir ve diğer insanlara pasif agresif bir tavır içine girebilirler. Etrafındaki insanları ve ekibini onlara hizmet etmek üzere orada olan kişiler olarak görme eğiliminde olabilirler. Bu da bazı durumlarda mobbing türü davranışlara yol açabilir.

Bu yaklaşım kendi ekibindeki birinin bir performansını üstlenmek ve kendi müdürüne o işi sanki o yapmış gibi sunma davranışını getirebilir. İşler iyi gitmediğinde de ekiplerini suçlama eğilimi gösterirler. Kendi müdürlerine de isyan eden, onları eleştiren bir tarafları vardır, zira onlardan üstün olduklarını düşünebilirler.

5. Diğer insanlardan faydalanırlar

Narsistler çok sayıda insan için çekici olabilirler zira kendilerini karizmatik, başarılı ve çekici olarak sunabilirler. Böylece narsistler altında çalışan insanlardan istediklerini elde edebilme becerisine sahiptirler. Bu bazen ekibindeki çalışanların tükenmişlik sendromuna sürüklenmelerine de sebep olabilir. Narsistler çabuk sıkılırlar ve sürekli onları eğlendirecek bir şeylerin peşindedirler.

6. Diğer insanları kıskanırlar

Arka planda düşük kendine güvenleri ve diğer insanlardan üstün olma gerekliliği duygusu narsistlere kendilerinde eksik olan şeyleri görmeleri ve bu konularda diğer insanları kıskanmalarını sağlar. İstedikleri ve sahip olmadıkları şeylerle ilgili hırslanırlar, diğer insanlara kızgınlık ve intikam duyguları geliştirebilirler.

7. Empati yoksunudurlar

Narsistler empati yapmakta ve diğer insanların sıkıntılarını anlamak konusunda çok zorlanırlar. Diğer insanların sorunlarını fark etseler bile kendi ihtiyaçları doğrultusunda neden değişim göstermediklerini pek anlayamazlar.

8. Sınırsız tutkuları vardır

Hedef koymak iyidir tabii ama narsistler kendi hayallerini hayatlarının merkezi haline getirirler ve etraflarındaki insanların da onlar için bu hayali istemelerini isterler. Kendilerini etraflarındaki insanlardan üstün gördüklerinden genelde sınırsız hayaller üretebilirler. Narsistler çoğu kez kendi en iyi performanslarını göstermeyi değil, her konuda en iyi olmayı hayal ederler. Bunu naşaramadıklarında depresyona sürüklenebilir, büyük hayal kırıklığı yaşayabilirler.

9. Çok güvensizdirler

Bu aslında ters gelebilir ama etrafa mükemmel, süper başarılı ve her şeyi hak ettiğine inanan bir görüntü veren narsist aslında içten içe büyük bir güvensizlik içinde olabilir. Bu da diğer insanları ezmek, onları yenmek gerektiği duygusunu aktif tutar. Diğer insanların yalancı veya güvenilmez olduğunu rahatça söyleyebilirken, kendilerinde bu özelliklerin olabileceğini pek de kabul etmezler. .

10. Büyüleyicidirler

İlk izlenime baktığımızda narsist kişi büyüleyici ve güvenli görünür. İlişkiler ilerlediğinde pek de öyle olmadığı ortaya çıkar. Zaman zaman etrafındaki insanların aşağılama ve saldırganlaşma davranışları ortaya çıkar. İnsanlar bu ilk zamanlarda narsistlere yaklaşırlar, zira bu büyüleyici tarafları çok çekicidir.

11. Aşırı yarışmacıdırlar

Bir narsiste göre dünyada kazananlar ve kaybedenler vardır. Kazananlar tarafında olmak için çoğu kez diğer insanları manipüle ettiklerinin farkına varmayabilirler. Bu da zehirli bir kültür yaratabilir. Kendilerini herkesten üstün olduklarını göstermek için çoğu kez ortaya atarlar. Sürekli kazanan olma mecburiyeti varmış gibi hissetmek onları diğer insanların başarılarını göremez bir hale getirir. Hayat, kazanmak veya kaybetmekten ibarettir ve bu onları kaybettiklerinde depresyona itebilir.

12. Uzun süreli intikam hissini beslerler

Narsistler istediklerini yapmayan, onları eleştiren kişilere karşı uzun süren bir intikam duygusu geliştirirler. Aldıkları küçük bir geri besleme bile onların böyle uzun süreli bir intikam duygusu geliştirmelerine sebep olabilir.

13. Eleştiriyi dayanılmaz bulurlar

Narsistler işler istediği gibi gitmediğinde bununla başa çıkamazlar ve başarısızlık onların hatası dahi olsa bunu kabul etmeme eğilimi gösterirler. Bu da yapıcı bile olsa geri besleme alma konusunda onların çok sıkıntılı olması sonucunu doğurur, geri besleme alamazlar.

14. Sürekli hareket halindedirler

Narsistler etrafındaki insanları veya ekibini konserlere katılma, tiyatroya gitme, pahalı yemeklere katılma gibi konularda zorlarlar, zira narsistler hareketsiz kalamazlar. Durmak içlerindeki güvensiz taraflarını ortaya çıkarır. Ekipleri çoğunlukla bir “aktivite” çılgınlığına karşı kötü hisseder. Narsistler kendi kendilerine yalnız rahatlamakta zorlanırlar. En iyi yerlerde kalacakları seyahatlerde olmak isterler.

15. Desteklerini sosyal ortamlardan alabilirler

Çok sayıda yönetici sosyal narsist olabilir. Sosyal narsistler grup içinde narsistik özellikler gösterirler. Şirketteki partiler ve büyük buluşmalar onlar için büyük bir drama dönüşebilir. Kend misyonlarını büyük bir şekilde tanımlarlar ve buna uymayanları da aşağılayabilirler.

Müdürünüz bu özellikleri gösteriyorsa neler yapabileceğiniz ile ilgili konuşabiliriz.

 

 

Fikrinizi buradan belirtin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir