Blog

Global Officevibe Araştırması – Takdir ve Geri Besleme

good
Bağlılık Faktörleri / Geri Besleme / Güven / Güven Ortamı / Liderlik / Ödül ve Takdir / Psikolojik Güvenlik

Global Officevibe Araştırması – Takdir ve Geri Besleme

Global Officevibe araştırması 150 ülkeden 1,2 milyon veri noktasını içeriyor ve 5 yıl boyunca toplanan verilerden oluşuyor. Bu önemli araştırmayı verileri sunarak ve kendi yorumlarımı yaparak sizlerle buluşturmak istiyorum.

Takdir

Çalışanların %63’ü yeteri kadar takdir almadıklarını söylemişler.

Biliyoruz ki takdir çalışanı iyi hissettiren, değer verildiği duygusuna götüren, davranışlarının takip edildiği ve şirkete katkısının görüldüğü anlamına geldiği için memnun eden, performansını yükselten ve bağlılığını artıran bir sihirli araç…. ki bu araç ücretsiz olmasına rağmen yeteri kadar kullanılmıyor. Çalışanlarınızın “yeteri” kadar takdir edilmeleri onların en iyi performanslarını göstermeleri, aniden ayrılmamaları ve kültürünüze olumlu katkı yapmaları için son derece önemlidir. Ekip liderlerinin takdirin önemini bilip nasıl yapılacağını da özümsemeleri kritik önem taşıyor.

Düzenli takdir alışkanlığı olan şirketlerde istenmeyen işten ayrılıkların %31 daha az olduğu saptanmış.

Takdirin bir kültürde düzenli hale getirilmesi arkasında emek ve çaba gerektiren bir süreç… Biz çalışan bağlılığı programlarımızda bunu önce küçük bir kültür elçisi grupla yapıyor, sonra tüm ekip liderlerine ve çalışanlara aktarıyoruz. Görülüyor ki tek defalık yaklaşımlar değil, takdiri bir güçlü kas olarak kültüre yerleştirebildiğimizde istenmeyen ayrılıkları büyük oranda azaltabiliyoruz.

Çalışanların %72’si haftada bir defadan daha az sıklıkta takdir alıyor

Takdirin bu kadar önemli olduğunu görüp sıklıkla ilgili cevaba baktığımızda enteresan sonuçlar görebiliyoruz. Bakın çalışanlar “Hangi sıklıkta takdir alıyorsunuz?” sorusuna nasıl yanıt vermişler:

  • Hiç : %8
  • Her çeyrek : %25
  • Her ay : %39
  • Her hafta : %28

Sıklık da önemli bir parametre burada, zira bir ekip lideri etkili bir takdir verebilmesi için çalışanı izlemesi, performansı sırasında orada olması, iyi gözlem yapması, takdiri hedeflerle bağlaması ve bunu samimi ve davranıştan hemen sonra yapması gerekiyor. Görüyoruz ki bugünün dünyasında takdir sıklığı olması gerekenin çok altında…

Çalışanların %83’ü hediye almak yerine takdir almayı tercih edeceklerini belirtmişler.

Bu da enteresan bir sonuç değil mi? Finansal & parasal ödüller yardımcı oluyor, iyi hissettiriyor ancak takdir almakla gelen duyguları çoğunlukla getirmiyor. Bu da aslında ekip liderleri için iyi bir haber, çalışanları ödüllendirmek gerektiğini ve bunun da maliyetler nedeniyle mümkün olmadığını düşünen ekip liderleri, ücretsiz ve çok daha etkili takdir davranışına yönelebilirler.

Etkili takdir etme yolunu açıkladığım blog yazım burada..

https://bertayfisekci.com/2021/11/08/3-adimda-olumlu-geri-bildirim-verin/

Geri Besleme

Çalışanların %32’si müdürlerinden geri besleme almak için 3 ay beklemek durumunda kalıyor.

Geri besleme konusunda da bir “çekinme” söz konusu… Ekip liderleri vermekten kaçınıyor, çalışanlar ise almak istiyor. Sizde durum nasıl?

Çalışanların %96’sı düzenli geri besleme almanın iyi olduğunu belirtmişler

Geri besleme gelişme ile, davranışın iyileştirilmesi ile, düzeltme sorumluluğunun alınması ile ilgili bir süreç ve bu süreçte görüldüğü gibi çalışanlar çok istekliler… Buna karşın ekip liderlerinin haftalık dokunuşlar, 1:1 toplantılar ve başka bazı vesilelerle düzenli geri besleme vermeleri gerekiyor. Yapılan çalışmalar 3 takdire 1 geri beslemenin doğru bir oran olduğunu söylüyor.

Çalışanların %83’ü olumlu veya olumsuz olsun geri besleme almak istiyor

Çalışanlar bulundukları ortam, ekip ve kültürde gelişim olanaklarını araştırıyor, bunun olmasını istiyor. Bu bağlamda liderlerinden kendi gelişimleri ile ilgili geri besleme almak onları memnun ediyor. Geri besleme verme yollarını da bildiklerinde liderler gelişimde büyük rol oynuyorlar.

https://bertayfisekci.com/2021/11/19/3-adimda-gelistirici-geri-bildirim/

Çalışanların %62’si yataylarından daha fazla geri besleme almak istediklerini ifade etmişler

Bu aslında geri beslemenin sadece müdürden çalışana tek yönlü değil, herkesin herkesi geliştirme yolunda faydalı olabilecekleri bir kültürü tanımlıyor. Yatay takım içinde psikolojik rahatlık ve geri besleme kültürü varsa, yan yana çalışan insanlar birbirlerinin gelişimi için geri besleme verebilir ve sürece büyük katkıda bulunabilir.

Çalışanların %64’ü aldıkları geri beslemenin kalitesinin artması gerektiğini belirtmişler

Çalışanların bu haykırışına da kulaklarımızı açarsak, ekip liderlerinin daha eyleme dayalı, daha geliştirici, daha referanslı bir geri besleme vermelerinin bu kaliteyi artıracağını düşünebiliriz. Ayrıca burada bir de kültür etkisi var, milletler, kültürler bu diyaloğu çok etkiliyor. Biz Akdeniz insanları belki kuzey Avrupa’da olduğu gibi aşırı doğrudan geri besleme vermiyoruz ve bu anlaşılabilir. Demek istediğim, hem içerik hem üslup kalitesi üzerinde ekip liderlerinin çalışmaları gerekiyor.

 

Fikrinizi buradan belirtin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir