Blog

Çeşitlilik Eşitlik Kapsayıcılık – Liderlik Özellikleri ve Süreç

welcome
Çeşitlilik / Geliştiren Organizasyon / Güven Ortamı / İşe Alım / Kapsayıcılık / Ödül ve Takdir / Ofiste İletişim / Ofiste verimlilik / Psikolojik Güvenlik / şeffaflık / Şirket Kültürü

Çeşitlilik Eşitlik Kapsayıcılık – Liderlik Özellikleri ve Süreç

Çeşitlilik içeren, fırsat eşitliği yaratılan ve kapsayıcılık gösterilen bir kültür yaratmak önemli liderlik özelliklerini de gerektiriyor. Biliyorsunuz “kültür” yukarıdan aşağı yayılan bir davranışlar bütünüdür. Liderlerin bir toplantıdaki davranışları, bir atama sürecindeki politikaları, fırsatları tanımlama ve çalışanlara ulaştırma yolundaki yaklaşımları bu kültürü oluşturur. Kültür de ancak davranış değişiklikleri ile, söylenenler ile eylemlerin uyumu sürdürülerek değiştirilebilir.

Bu özlenen kültüre ulaşmak için üst düzey yöneticiler, ekip liderleri ve çalışanların hangi özelliklere sahip olmaları gerekir?

Üst düzey yöneticiler:

 • Değişimi zorlama davranışı
 • Var olan düzeni değiştirmeye dönük sürekli bir düşünce geliştirme yaklaşımı
 • Sözsüz iletişimde ustalık.
 • Çalışanlar ile doğrudan bağ kurabilme
 • Farklı fikirlere, yaklaşımlara şeffaf bir biçimde kucak açma davranışı
 • Herkesi dinlemeye özel önem vermek

Ekip Liderleri

 •  Yeni fikirlere saf bir merak içinde yaklaşabilmek
 • Değişimi belirlemek ve sürüklemek, değişimin ajanı olmak
 • Müzakere becerileri
 • Sosyal olarak karmaşık durumları çözebilme becerisi
 • Ekipteki tüm çalışanlara dokunma ve onlarla bağ kurabilme
 • İşe alım sürecinde çeşitlilik lehine tavır koyabilme

Sürdürülebilir Çeşitlilik & Eşitlik & Kapsayıcılık Projeleri

Gartner’in raporuna göre sürdürülebilir bir çeşitlilik & eşitlik ve kapsayıcılık projesi yürüten firmalar benzerlerine göre %20 daha fazla kapsayıcılık davranışı sağlayabiliyorlar ki bu da çalışanların %5 daha fazla “şirkette kalma isteği”ne ve %6,2 daha fazla “işte öğrenme” davranışına dönüşüyor. Gartner bu çalışmasında sürdürülebilir projeler için şu üç aşamayı önermiş.

Çalışanlarınıza Odaklanın

Çeşitlilik & Eşitlik & Kapsayıcılık projelerinde başarılı olmak isteyen ilerici organizasyonlar çalışan üzerine odaklanan, çalışanın süreçleri sahiplenmesini teşvik eden bir yaklaşım gösteriyorlar. Bunun için bu yeni projenin organizasyonun tüm katmanlarınca sahiplenilmesi gerekiyor. Bu projenin amacının, sürecinin, beklenen etkilerinin, alt süreçlerin sahipleriyle birlikte belirlenip net iletişiminin yapılması öneriliyor. Ve çalışanların tek tek nasıl katkıda bulunabilecekleri ile ilgili bilgilendirilmeleri son derece önemli.

Süreç içinde gelişimi takip edebileceğiniz bir parametre bulun ve önceliklendirin

Bu tür kültür projelerinde objektif kriterlerin bulunması ve çalışanların desteğinin alınması son derece önemlidir. “Yalnızlık” gibi nispeten kişiye bağlı ve öznel kriterlerle yola çıkıldığında değişim herkese eşit derecede yansımayabilir. Çeşitlilik & Kapsayıcılık projelerini yürüten liderler %85 oranında bu çabalarının en önemli sonucu olarak “organizasyonel kapsayıcılığın artmasını” belirtmişler. Buna rağmen yapılan araştırmada bu tür projeler yürüten şirketlerin sadece %57’sinin bu kavramı bir proje başarı kriteri olarak aldığı gözlemlenmiş.

Gartner’in 7 proje başarı kriteri şunları içeriyor, bu soruları bir anket şeklinde çalışanlara uygulayıp projenin başarısını görmek mümkün…

 1. Adil davranış : Şirketimizin stratejik hedeflerine ulaşmasında yardımcı olan çalışanlar adil şekilde ödüllendirilir ve takdir edilir.
 2. Farklılıkları yaşatmak : Şirketimizdeki çalışanlar diğerlerinin görüşlerini saygıyla karşılar ve değer verir.
 3. Karar alma mekanizmaları : Takım içinde çalışanlar diğerlerinin önerilerini adil bir şekilde değerlendirirler.
 4. Psikolojik Güvenlik : Ben şirket içinde gerçek samimi görüşlerimi seslendirebilirim.
 5. Güven : Şirketimizden gelen iletişim dürüst ve açıktır.
 6. Ait olma : Şirketteki çalışanlarımız bana değer verir, benimle ilgilenir.
 7. Çeşitlilik : Şirketimizde liderler çalışanlar kadar çeşitlilik gösterirler.

Çeşitlilik & Kapsayıcılık politikalarını var olan kültüre uyarlayın

Çeşitlililk & Kapsayıcılık projelerinin uzun soluklu ve etkili olabilmesi için var olan süreçlerin içine gömülmeleri gerekiyor. Özelllikle yetenek avcılığı süreçleri, yedekleme süreçleri, işe alım süreçleri, performans yönetimi süreçleri bu projelerden etkilenmesi gereken süreçlerdir. Bu projelerin başarıya ulaşması için aslında sadece İK süreçlerine eklemlenmesi yeterli olmuyor, finans, muhasebe, operasyonlar gibi diğer bölümlerin süreçlerine de etki etmesi beklenir.

İstenen insan odaklı kültüre ulaşmada çeşitlilik ve kapsayıcılık amaçlı projelerin önemi çok büyüktür.

Bireysel gelişim süreçlerinize katkı için bu programları inceleyebilirsiniz: Bireyler için Gelişim Programları

Fikrinizi buradan belirtin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir