Blog

Çeşitlilik Eşitlik Kapsayıcılık – Nedir?

pexels-fauxels-3184434
Bağlılık Faktörleri / Çeşitlilik / Geliştiren Organizasyon / Güven Ortamı / Kapsayıcılık / Ofiste İletişim / Psikolojik Güvenlik / Sağlık / Şirket Kültürü / Wellness

Çeşitlilik Eşitlik Kapsayıcılık – Nedir?

Son dönemde neden çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konuları bu kadar çok tartışılıyor? Bu konunun bu kadar öne çıkmasının önemli sebeplerinden biri genç nesillerin işgücüne katılımı olabilir.

Dünya nüfusu artan biçimde çok kültürlü bir hale geliyor. Gençler çok daha farklı kültürleri tanıyarak büyüyorlar, anne babalarından çok daha çeşitli gruplarda büyüyorlar. Onlar için çeşitlilik doğal bir gereklilik gibi oluyor.

Forbes dergisinde yayınlanan bir makaleye göre gençler artan şekilde daha kapsayıcı bir dünyaya hizmet eden markalara ilgi gösteriyorlar, fırsat eşitliği ve sosyal adalet de talep ettikleri konular arasında. Gençler şu ana kadar dünyada gördüğümüz en çeşitli nesil olduklarından, sadece demografik yapıya göre değil, bir şirkette farklı fikirlere yer olmasından, farklı bakış açılarının konuşulabilmesinden ve bunlarla birlikte her türden insana olumlu yaklaşan şirket kültürlerinin olmasından etkileniyorlar.

Bu olduğunda bağlılık da performans da artıyor.

Gelin bu kavramları basit bir metaforla açıklayalım..

Çeşitlilik odada kimlerin olduğuna bakar.

Eşitlik odaya kimlerin girmek isteyip de giremediğine bakar.

Kapsayıcılık da odada herkesin fikirlerinin duyulup duyulmadığına bakar.

Çeşitlilik farklı insanların oluşturduğu grupların var olması demektir. Çeşitlilik aynı zamanda farklı kimlikler, farklı geçmişler, farklı düşünceler, beğeniler, deneyimler anlamına da gelir. Birinin kimliğinin çeşitliliği onun ırkı, cinsel kimliği, dini, milliyeti, vücut yapısı ve büyüklüğü ve yaşı gibi özellikleri barındırabilir.

Eşitlik herkese adil davranılması, herkes için fırsat ve gelişim eşitliği demektir. Bu aynı zamanda organizasyonun  geçmişteki tecrübeleri de kullanarak fırsat eşitliğinin önündeki tüm engelleri kaldırma eylemlerinin bütününe de denir. Eşitlik kariyer fırsatlarına ulaşımı ve çalışanların organizasyon içinde değerli hissetmeleri duygusunu da etkiler.

Kapsayıcılık çeşitliliğin bir sonucu olmaktan çok çalışanların duyulmasını, görülmesini ve değerli hissetmelerini sağlayan bir kavramdır. Bu organizasyonda çalışanların korkmadan kendilerini ifade edebilme kültürü ile de doğrudan ilişkilidir. Kapsayıcılık aynı zamanda farklı düzende çalışan çalışanlara karşı esnekliği de içerir.

Tüm üç kavram birlikte çalışanların değerli hissettikleri, kendilerini ifade edebildikleri, desteklendikleri ve kökenleri, ırkları ve geçmişleri ile eğilimlerinden bağımsız olarak fırsat eşitliğine ulaşabildikleri ve gelişebildikleri kültürü oluşturur.

Çeşitliliği oluşturan özellikler nelerdir?

 • Yaş
 • Milliyet
 • Zihin gelişimi
 • Kültür geçmişi
 • Etnik köken
 • Cinsel kimlik
 • Dil ve aksanlar
 • Zihin sağlığı
 • Milliyet kökeni
 • Anne baba olma durumu
 • Fiziksel yapabilirlik
 • Irk
 • Din ve mezhep farklılıkları
 • Cinsel eğilim
 • Sosyo ekonomik düzey

Bu önemli konuya devam edeceğim.

Fikrinizi buradan belirtin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir