Blog

Şefkatli Liderlik – Tanım ve Özellikler

miriam-g-u0TsofR4rH4-unsplash
Kapsayıcılık / Liderlik / Ödül ve Takdir / Ofiste Politika / Ofiste verimlilik / Psikolojik Güvenlik / şeffaflık / Şirket Kültürü

Şefkatli Liderlik – Tanım ve Özellikler

İdeal liderlik tanımlarındaki “istenen özellikler” uzadıkça, liderlerin neredeyse süper kahramanlar olması gerektiği gibi bir algı yaratıldığının farkında mısınız? Ekibini tanıyacak, vizyon oluşturacak, süper iletişimci olacak, kırılgan olacak, korumacı olacak, politik olacak…… neredeyse şimdiden bir süper kahramana benzemeye başladı… Ancak bunun tam tersi olarak liderlerin daha “insan”, daha “şefkatli” olmaları yönünde de bir eğilim görüyoruz, şefkatli lider de bu eğilimin son dönemde ortaya çıkan modeli oluyor.

Korn Ferry 2022 Future of Work Trends raporuna göre çalışanın sağlığı aslında COVID-19’dan önce de önemliydi fakat artık listenin başlarına yerleşti. Çalışanların iyi olma haline odaklanmayan organizasyonlar bunun mali karşılıklarını sağlık harcamalarında, iş karşılığını da verimlilik düşüşünde görüyorlar. Uzaktan çalışma dönemi de çalışanların kendi iyi olma hallerine ve sağlıklarına daha fazla duyarlı olmalarını sağladı. Çalışanlar organizasyonlarının daha “insancıl” olmasını istiyorlar. Çalışanlarla etkin bir bağ ve destek ağı oluşturan bir amaç oluşturmanın önemi artıyor. Organizasyonlar çalışanların esnek çalışma isteklerine cevap vermeli ve dahası işler zorlu hale geldiğinde sağlıklarını ve enerjilerini üst düzeyde tutabilmeleri için onlara destek olmalı… Bu sadece insancıl olan değil, aynı zamanda doğru da olan…

EgonZehnder’in CEO’larla yaptığı çalışmaya göre bu dönemde liderlerde gözlenen 4 temel değişim şöyle sıralanmış…

Çalışmaya katılan CEO’ların %90’ı daha farklı, daha çeşitli ve daha yüksek seslerin olduğu bir kültüre doğru ilerlendiğini kabul etmiş.

Katılımcıların %80’i organizasyonun değişimiyle birlikte kendilerini de değiştirmeleri gerektiğini kabul etmişler. Bir çoğu da bu değişimin zor olduğunu ve ekipleriyle tam bağ kuramadıklarını da itiraf etmişler.

CEO’ların rollerini “daha fazla kişiye refah getirmek” olarak tanımlamalarına rağmen kararlarında en etkili faktörün geleneksel finansal metrikler olduğunu kabul etmişler.

CEO’lar kendi anlama, dinleme, etkileşime geçme, çalışanlarından dürüst geri besleme alma konularında kapasitelerini genişletme yönünde çalışmakta olduklarını belirtmişler.

Şefkatli Liderlik davranışlarını da şu 4 maddede toparlayabiliriz:

Katılımcı

Şefkatli liderin önemli özelliklerinden biri “orada” olması, katılımcı olması, odasının kapısının belli saatlerde açık olmasıdır. Aynı zamanda bu “dinleme” davranışını da çok etkileyen bir özelliktir, şefkatli lider “tam orada” olacak şekilde dinler ve merak içinde & yargısız diyaloglar kurmaya özen gösterir.

Anlayışlı

Anlayışlı olmak da dinlemeyle çok yakın ilişkidedir, ayrı bir ajanda ile dinlemeden, anlamaya çalışarak dinleme önemli bir liderlik özelliğidir.

Empati dolu

Çalışanların acılarını, zorluklarını, sıkıntılarını samimiyetle duyumsamak, bu olumsuzlukların düşünce yapısını ele geçirmesine izin vermeden lider olarak anlamlı çözümlere doğru ilerleyebilmek bu tür liderliğin önemli bir davranışıdır.

Yardımcı

Şefkatli liderler ekiplerinin önlerindeki engelleri kaldırarak, onlara alan açarak, onları serbest bırakarak başarıyı sağlayabileceklerini bilirler ve bu yönde çaba gösterirler…

Sonraki yazıda orta kademe yöneticiler ve şefkatli liderlik üzerine devam edeceğim.

Fikrinizi buradan belirtin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir