Blog

Pandeminin Çalışma Hayatına Etkileri : Son İstatistikler

anton-PQ0Y1mkFwSg-unsplash_50
Bağlılık Faktörleri / Çalışan Bağlılığı

Pandeminin Çalışma Hayatına Etkileri : Son İstatistikler

Pandemi başladığından beri çalışma hayatı süratle dönüşüm içinde, ben de bu dönemle ilgili bir çok güncelleme içeren yazı yayınladım, sizlerle güncel akademik & sosyal çalışmaları paylaşmaya devam ediyorum.

 

 • Gartner’in bir araştırmasına göre şirketlerin %88’i, çalışanlarının pandemiye yakalanıp yakalanmamasından bağımsız olarak evden çalışmalarını istemiş.

 

 • Willis Towers Watsonun bir araştırmasına göre işverenlerin %60’i çalışanları “dinleme” çabalarını arttırdıklarını belirtirken, bunların sadece %31’i anketlere başvurduklarını, %13’ü de odak grup çalışmaları yaptıklarını belirtmişler.

 

 • Chief Executive sitesindeki bir habere göre işverenlerin sadece %47’si bir kriz durumunda en iyi sonuçla çıkabileceklerini belirtmişler.

 

 • Statisticanın Birleşik Krallık’ta yaptığı bir çalışmaya göre ankete cevap verenlerin %73’ü evden çalışırken daha verimli olduklarını belirtmişler.

 

 • Gitlab‘ın araştırmasında evden çalışmanın faydaları olarak “çalışma esnekliği (%53)”, “yolda zaman harcamama (%38), “daha düşük stres (%32)” ve “daha az ofis politikasına maruz kalma (%18)” ifade edilmiş.

 

 • Buffer‘a göre çalışanların %22’si evden çalışırken bilgisayarlarını ve telefonlarını kapatmada zorluk yaşadıklarını ifade etmişler.

 

 • Forbes‘e göre tüm hafta uzaktan toplantılarla dolu bir takvimi olan çalışanların %38’i kendilerini “bitik”, %30’u da “stresli” olarak ifade etmişler.

 

 • Harvard Business Review‘de çıkan bir yazıya göre pandeminin başından beri çalışanların %75’i kendilerini daha uzaklaşmış ve izole edilmiş, %57’si daha yüksek stres içinde ve %53’ü de duygusal olarak bitik olarak ifade etmişler.

 

 • Eagle Hill Danışmanlık‘ın bir çalışmasına göre çalışanların %45’i kendilerini “aşırı yüklenmeden güçleri tükenmiş” olarak tanımlamışlar.

 

 • Trade Press Services‘in bir haberine göre çalışanların %85’i yöneticilerinden şirket haberleri ile ilgili düzenli haber aldıklarında daha motive olabildiklerini belirtmişler.

 

 • Perceptyx‘in bir araştırmasında katılan çalışanların sadece %42’si şirketlerinin pandemide iyi yönetildiğini belirtmişler.

 

 • Perceptyx‘in bir araştırmasında şirketlerinin çalışanları ile iletişiminden tatmin olmuş çalışanların %96’sı işverenlerinin sağlığı öne aldıklarına inandığını belirtmiş. İletişimden memnun olmayanlarda bu oran %30.

 

 • Bloomberg‘de yayınlanan bir habere göre çalışanlar pandemi sırasında günde ortalama 3 saat daha fazla çalışmışlar.

 

 • Forbes‘teki bir haberde uzaktan çalışanların %20’si ait olma duygusunu yitirdiklerini ve bazen yalnız hissettiklerini belirtmişler

 

 • Harvard Business Review‘de çıkan bir yazıya göre müdürlerinin iletişim becerilerinden memnun olmayan çalışanların psikolojik sağlıklarında %23 daha çok düşme yaşadıkları belirtilmiş.

 

 • Cityam‘a göre çalışanların %86’sı müdürlerine uzaktan da olsa çalıştıklarını ve işlerini korumayı hak ettiklerini ispatlamaları gerektiğini düşündüklerini belirtmişler.

 

 • Gartner‘daki bir araştırmaya göre işverenlerin %16’sı çalışanları takip etmelerini sağlayan teknolojileri daha sık kullanıyorlar.

 

 • Harvard Business Review‘de çıkan bir yazıya göre çalışanların %90’ı pandemi ile ilgili müdürlerinden daha sık iletişim beklediklerini ifade etmişler.

 

 • Edelman Güven barometresine göre neredeyse her 3 çalışandan 1’i işverenine güvenmiyor.

 

 • Harvard Business Review’in bir anketinde çalışanların %53’ü pandeminin başından beri kendilerini daha bitik hissettiklerini belirtmişler.

 

 • Bağsız çalışanların ABD ekonomisine etkisi yaklaşık 500 milyar dolar olarak hesaplanmış. (Bağsız çalışanların maaşlarının 3’te 1’i çöpe gidiyor.)

 

 • SHRM‘in bir anketine göre çalışanların sadece %29’u kariyer fırsatlarını yeterli buluyor.

 

 • Korn Ferry anketine göre işlerinden ayrılan çalışanların 3’te 1’i “sıkıntı”yı işten ayrılmaları için ana sebep olarak belirtmişler.

 

 • Forbes’e göre “seslerinin duyulduğunu” hisseden çalışanların performanslarını yükseltme ihtimali 4.6 kat daha fazla.

 

Tüm bu gerçekler ile yeni bir dünyaya doğru ilerliyoruz, ki bu dünyada çalışanları dinleyen, anlayan, takdir eden, iletişimini artıran, gelişimini yaratan ve takip eden kültürler daha çekici olmayı sürdürecek.

Fikrinizi buradan belirtin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir