Blog

COVID Sonrası Liderler Için Fırsatlar

Hikers climbing on mountain. Help, support, assistance in a dangerous situation
Bağlılık Faktörleri / Çalışan Bağlılığı / Güven Ortamı / Liderlik / Mentörlük / Ödül ve Takdir / Ofiste verimlilik / Psikolojik Güvenlik / şeffaflık / Şirket Kültürü / Takımlar / Var olma amacı / Yöneticinin Kalitesi

COVID Sonrası Liderler Için Fırsatlar

COVID dönemi çalışan deneyimini değiştirdi, dönüştürdü. Bu dönüşüm sürmeye devam edecek. Bir lider olarak ilk şok döneminde çalışanlarınızın güvenliği, sağlığı, hijyeni, çalışma düzeni, genel psikolojisi, şirketinizin varolma savaşı, nakit akışı, birdenbire yok olan müşteriler gibi birçok sorunla aynı anda baş ettiniz ve “temel” gereksinmeleri başarıyla sağladınız. Çalışanlarınızın gözünde olumlu algı yarattınız, peki şimdi neler yapabilirsiniz?

Dönüş dönemi çalışanlarınızın deneyimlerini düşünmek ve bireysel farklılıkları tasarlamak için önemli bir fırsat veriyor. Evdeki hayatları, becerileri, düşünce yapıları, kişisel özellikleri ve diğer özellikleri bu dönüşen iş dünyasına adapte olmalarını gerektiriyor.

Kazandığınız güveni daha da arttırın

Çalışanlar organizasyonlarının pandemi döneminde sadece çalışanları için değil, toplum için de yaptıklarını izliyor ve takdir ediyor. Çalışanlar kurumlarının tüm toplumun esenliği için yaptıklarını gördüklerinde misyona bağlılıkları artıyor, kendilerini daha iyi hissediyorlar. Bu bağlamda, toplum için yapabileceğiniz veya şirketinizin kaynaklarını kullanabileceğiniz konular varsa bunları değerlendirmenizi öneririm.

Daha güçlü dönüş: Çalışanlarınızın bağlılığına ve verimliliğine odaklanma

Şu anda organizasyonların çalışanların temel güvenlik ve sağlık gereksinmelerinin ötesinde daha da farklı ihtiyaçlara da odaklanmaları gerekiyor. Çalışanlarınızın bireysel olarak hikayelerini öğrenmek, yaklaşım olarak bir segmentasyon yapmak, onlara değer verdiğinizi hissettirmek bu dönemde bağlılığın verimlilik ile birleşmesini sağlayacaktır.

İlişkilerinize yatırım yapın

Çalışanlarınızın size güvenini destekleyecek şu 4 özelliğiniz üzerinde çalışarak çalışanlarınız ile olan ilişkilerinize yatırım yapın.

  • Tutarlılık : Söyledikleriniz ile yaptıklarınızın uyumu
  • Güvenilirlik : Verdiğiniz sözlerin arkasında durma davranışınız
  • Samimiyet: İçten gelen bir doğallık içinde davranmanız, ikinci bir ajanda yürütmemeniz
  • Kendine odaklı olmamak : Herşeyin sizin etrafınızda dönmediğinin farkında olarak diğer insanlara dikkatinizi ve odağınızı verebilme haliniz

Bu özellikleri yansıtabilme becerinizi arttırdığınızda çalışanlarınız ile ilişkileriniz de ona göre dönüşecek.

Çalışanların birbirleriyle olan ilişkilerinin geliştirilmesine yatırım yapın

Çalışan bağlılığının en önemli alt destekleyici parametrelerinden biri çalışanların takım içinde kendilerini ifade edebilmeleri, iyi hissetmeleri, korkusuzca görüşlerini söyleyebilmeleri ve değer gördüklerini hissetmeleridir. Bunu destekleyecek ortama ve çözümlere yatırım yaptığınızda çalışanlar birlikte çalıştıkları arkadaşları ile daha derinden, daha insani ilişkiler geliştirirler ve bu hem onların bağlılığı, hem verimlilik artışı hem de toplam şirket başarısı olarak sonuçlanır. Burada örnek olarak ortak toplantılarda ödüllendirme, takımların iş dışında ve uzaktan bir arada olmasının sağlanması ve bunlar için gerekli yatırımın yapılmasının sağlanması sayılabilir.

Birleştiren, farklılıklara saygılı ve sosyal uyum gözeten bir kültüre destek olun

Pandemi döneminde ve sonrasında birçok çalışan bilmediği, daha önce denemediği işler yapmak durumunda kaldı, kalacak. İnsanlara her durumda bir “destek” ağı içinde olduklarını hissettirmek, yardım isteyebilecekleri bir ortam yaratmak ve farklı çalışma biçimindeki insanlara eşit davranılan bir kültür yaratmak kritik önem taşıyor.

Psikolojik güvenli alanı yaratın ve çalışanların rahatça kendilerini ifade etmelerinin önünü açın… Bu birbirine güvenen bireyler ve takımlardan oluşan organizasyonlar bu dönemde daha da başarılı olacak.

Çalışanlarınızı büyük misyonun bir parçası olarak hissettirin

İletişimizde sık sık şirketinizin misyonundan bahsedin ve çalışanlarınızın bu misyonun önemli bir parçası olduğundan söz edin. Şirketinizin varolma amacını, varolma sebebini paylaşın. Şirketinizin uzun dönem misyonunu yeniden tartışmaya açın ve çalışanlarınızın bu misyonun yaratılmasındaki öneminden bahsedin. Bir çalışan kendini daha büyük bir misyonun içinde önemli bir parça olarak hissettiğinde bağlılığı ve verimliliği artar, yaratıcılığı artar.

Pandemi başlangıcının bu kadar süratli olması liderlerin gerçek bir test yaşamasını sağladı, şimdi de pandemi sonrasının tasarımı ve çalışanların bu yeni döneme uyumu ile birlikte farklı liderlik özelliklerinin ortaya çıkışını gözlemliyoruz. Siz buna hazır mısınız?

Fikrinizi buradan belirtin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir