Blog

Çalışanlarınızla Duygu Bağı Kurmanın 3 Yolu

Çalışan Bağlılığı / Liderlik / Ofiste İletişim / Takımlar

Çalışanlarınızla Duygu Bağı Kurmanın 3 Yolu

Deloitte firmasının 2015 yılındaki “Global Human Capital Trends” araştırmasına göre insan kaynakları alanında görülen en büyük sorun “bağlılık ve kültür” olarak belirlenmiş. Araştırmaya katılanların %87’si bu konuyu “önemli”, %50’si ise “çok önemli” olarak işaretlemiş. İnsan kaynakları profesyonellerinin %66’sı bağlılıkla ilgili stratejilerini yenilemekte olduklarını iletmişler.

Bu rakamların şaşırtıcı olmasının ötesinde anlaşılıyor ki, kültür stratejiye göre önemini daha da arttırıyor. Bu da liderlerin ekiplerine birer “yetenek” olarak değil “insan” olarak bakmalarını sağlayabilir. Bu da aslında kırılgan liderlerin bulunduğu ve duyguların paylaşıldığı bir kültüre doğru olan ihtiyacı gösteriyor.

Çalışanlarınızla duygu bağı kurmanın 3 yolu

  1. Amaç birlikteliği : Şirketin misyonunun daha iyi anlaşılması, çalışanların bu misyona ulaşmak için gösterdikleri çabanın öneminin vurgulanması, şirketin bu gurur verici misyonuna ulaşırken gösterilen çabaların takdir edilmesi,
  2. Liderlikten örnekler : Liderlerin gerçek hayattan verecekleri örnekler, şirketten yapılan “yeni program” duyurularından daha etkili olacaktır.
  3. Katılım : Her seviyedeki çalışanları yeteneklerini ve yapabileceklerini bilip bunları şirketin üst düzey misyonu ile bağlantılandırmak çalışanların yaptıkları işte anlam bulmalarını kolaylaştıracaktır. Eğer yapılan her iş anlamlandırılırsa, çalışanlar daha bağlı olurlar.

Çalışanlara insan olarak yaklaşarak duygusal olarak bağlanma bağlılığı arttıran bir eylem olarak şirketlerde yenilikçi çabayı, verimliliği, rekabet gücünü ve karlılığı arttırıcı etki gösterebilir. Güvenilir olmaya, ulaşılır olmaya ve açık olmaya odaklanmış liderler daha insan görünürler ve çalışanları ile daha kolay bağ kurabilirler.

Siz çalışanlarınıza ne kadar “insan” gibi yaklaşıyorsunuz?

Kaynak : https://www.tlnt.com/emotions-are-good-for-leaders-and-for-an-organizations-performance-too/

Fikrinizi buradan belirtin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir