Blog

İnsan Kaynakları Uzmanı Dostlara Bir Soru

Uncategorized

İnsan Kaynakları Uzmanı Dostlara Bir Soru

İnsan Kaynakları bölümü ve çalışanları ile ilgili deneyiminiz nasıl? Belli bir sayıda çalışanı olan firmalarda kurulan bu bölümde çalışan dostlarımızın belli işlevleri yürütmeleri istenir:

  • Çalışanların tüm hakları, yükümlülükleri, şirketle ilişkilerini düzenlemek
  • Yeni roller açılması, doğru kişinin görevlendirilmesi, işe alım ve işten çıkarma işlemleri
  • Çalışanların gelişiminin takibi, çalışanların kariyer gelişiminin izlenmesi ve destek olunması, çoğunlukla eğitim ihtiyaçlarının takibi ve gerçekleştirilmesi
  • Şirketin üst yönetimi tarafından belirlenen ve uygulanan “kültür”ü yaşatmak, katkı vermek
  • Çalışanların şirkete bağlılıklarını arttırmak, çalışanların daha iyi bir ortamda çalışmalarını ve performanslarının arttırılması yolunda çaba göstermek.

Unuttuğum roller olabilir ama kabaca sanırım bu maddeler yeterli… Bugüne kadar 25 yılda çok sayıda insan kaynakları uzmanları ile çalıştım. Her birinin şirkete ve çalışanlara katkısı farklıydı, öyle de olmalı tabii. Örneğin çok iyilikle andığım bir insan kaynakları uzmanı dostum benim önemli bir kariyer yükselişi yaşamama vesile olmuştu. Onunla olan çalışmamdan çok önemli sonuçlar çıkarmıştım, örneğin, insan kaynakları uzmanınız sizin neyi iyi yaptığınızı, hangi konularda ilerlemek istediğinizi bilsin, sizin radarınız onun da radarında olsun… bundan çok fayda gördüm.

Geçenlerde bu yazının ilhamı, başka bir konu aklıma takıldı… İnsan Kaynakları bölümü ve ekibi acaba kendi rollerini yaparken şirketin “âli” menfaatlerini mi daha çok düşünürler, yoksa o sırada yetkiyi kullanan müdürün mü dediği, istediği yolda tavır koyarlar? Bu soru enteresan zira bence çok güzel tartışmalara yol açabilecek potansiyel hikayeler var burada…

İnsan kaynakları uzmanlarına sormak istiyorum, bağlı olduğunuz bir müdür ile bir çalışan arasında bir “çatışma” olduğu zaman, ne kadar “adil”, ne kadar “veri odaklı”, ne kadar “orta vadede şirketi düşünen” bir tavır koyuyorsunuz, ne kadar müdürün eğilimlerini öne koyuyorsunuz? Daha açık sorayım, bu tür “araya girdiğiniz” 10 çatışmanın kaçında veriler ve olaylar “çalışanın” haklı olduğunu göstermesine rağmen “algıda seçicilik” veya farklı yollarla müdürün tarafında yer alıyorsunuz? Bu soruya dürüstçe yanıt verebilir misiniz? Yeni yönetim modellerinde “müdürün yatay yönetime doğru ilerlemesi”, “müdürün kırılganlığı”, “müdürün geri besleme alması”, “müdürün davranışlarının geliştirilmesi” önem kazanmaktayken sizler acaba bu süreçlere destek oluyor musunuz, yoksa “devran” böyle mi diyorsunuz?

Bazen sadece soruyu sormak yeterli olur.

 

Fikrinizi buradan belirtin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir