Blog

Pozitif Kültür için 10 Konu 10 Eylem

tim-marshall-cAtzHUz7Z8g-unsplash-scaled
Şirket Kültürü

Pozitif Kültür için 10 Konu 10 Eylem

Günümüzde çalışan bağlılığının önemini artık biliyoruz, hem performansı ve verimliliği artırıp iş çıktılarını finansal olarak geliştiriyor, hem de kültürü olumlu olarak destekleyen davranışlara temel oluşturuyor. Günümüz Türkiye’sinde etkisi bir miktar azalsa da, yan hak ve gelirler “dışındaki” faktörlerin bağlılığı çok etkilediğini de biliyoruz. Bu faktörler çalışan sirkülasyonunu, verimliliği, gelişimi ve bağlılığı yakından etkiliyor.

Olumlu şirket kültürünü 10 konu ve 10 eylemle paylaşmak istediğim bu yazıda her konu için somut ve hemen yapılabilecek bir eylem seçmeye çalıştım.

Vizyonda Birleşmek

Şirketin vizyonunun net olarak yazılması, bilinmesi ve iletişiminin yapılması gerekli ve çok önemli bir özelliktir. Özellikle bu vizyonun her çalışana ulaştırılması da çok değerlidir.

Eylem: İş sahibi ayda bir 5 dakikalık bir video ile gündemini, olup biteni, vizyonu tüm şirketle paylaşsın.

Liderlik Davranışlarından Olumlu Örnekler

Çalışanlar gördüğü davranışları “kültür” olarak etiketler ve benimser, olumlu liderlik davranışları da tüm şirkete yayılabilir, bunun tersi de geçerlidir.

Eylem: Seçilmiş orta kademe yöneticiler her hafta belirlenen olumlu davranışları göstersinler, bunun takibi ile ilgili basit bir mekanizma da oluşturulabilir.

Çalışan Katılımı

Çalışanların kararlara katıldıkları, söylediklerinin değerli bulunduğu bir ortam bağlılığı artırır. Bir fikir geliştirme sürecine katılan ve anlamlı katkı yapanlara verilecek takdir ve ödüller ilgiyi ve katılımı artırır.

Eylem: Çalışanların geliştirme önerilerinin yer alacağı bir yarışma düzenleyelim, en iyi 5 fikre ayrı bir ödül tanımlayalım ve bu fikirlerin uygulanışı ile ilgili de örneğin 6 ay sonrasına bir gün verip sonuçları herkesle paylaşacağız diyelim.

Takdir ve Ödül Sistemi

Biliyoruz ki takdir performansı artırıyor, bağlılığı artırıyor, kültüre olumlu etkileri var. Ödül sistemi de şeffaf olduğu ve hak edenlerin ödüllendirilmesi şeklinde olduğunda kuruma ve uygulamalara güveni artırıyor.

Eylem: Her toplantının sonunda bir “takdir” bölümü olsun, insanlar birbirini sebebini söyleyerek ve isim vererek takdir etsin.

Çalışma süresi ve yoğunluğu dengesi

Bu dönemde artık “çalışılan saat” yerine “iş çıktısı” üzerinden bir değerlendirme sistemi kurmak ve uzaktan çalışmayı, hibrit çalışmayı, yatay gruplar halinde çalışmayı desteklemek bağlılığa ve iş çıktısına katkı sağlıyor. 4 gün çalışma üzerine yapılan denemeler başarılı sonuçlar veriyor.

Eylem: Uzaktan da çalışabilecek çalışanlarla birlikte ve onların da isteği ve katılımı ile hibrit çalışma denemeleri yapılabilir.

Açık İletişim

Kültürde mümkün olduğu kadar açık ve şeffaf iletişim olduğunda ikinci ajandalar üzerinden yapılan yorucu diyaloglar azalır, ofiste politika azalır, insanların sisteme güveni artar, dedikodu azalır.

Eylem: Şirketin tümünü ilgilendiren bir gelişme & konu olduğunda olaydan “önce” iletişimini yapın.

Profesyonel Gelişim İmkanları

Bağlılığı etkileyen en önemli etmenlerden biri çalışanın gelişimini görebilmesi ve takip edebilmesidir. Bu bağlamda “gelişen organizasyon” olduğunuzda, herkesin katılmak isteyeceği bir kültür yaratmış olursunuz.

Eylem: Çalışanlara “Hangi alanlarda gelişmek istiyorsunuz?” sorusunu sorun, tek tek.

Sürekli Geliştirici Geri Besleme

Çalışanlar yöneticilerinden kendi performansları ile ilgili geri dönüş aldıklarında ve bunu uygun şekilde kişiselleştirmeden iş çıktılarına yansıttıklarında olumlu kültürün önemli bir basamağını tamamlamış oluyorsunuz. Geciktirmeden, davranışa dönük, spesifik, gelişim odaklı geri beslemeyi kültürün bir parçası haline getirin.

Eylem: Ekip yöneticileri arasında “iyi çalışan, iyi tepki alınan” geri beslemelerin paylaşılacağı bir etkileşim ortamı yaratın.

Kapsayıcılık

Kültür insanları ayırmadan kabul eden, dinleyen, saygı gösteren ve değer veren bir ortam oluşmasına katkı veriyorsa olumlu bir kültürden söz edebiliriz. Bunun olması için de her türlü sese, görüşe, yaklaşıma, öneriye açık bir ortam yaratmak gerekiyor.

Eylem: Her toplantıda “konuşmayan” kalmasın kampanyası yapabilirsiniz.

Topluma Değer Katmak

Şirket yaptığı iş dışında geniş toplum kesimlerine de fayda götürüyorsa bu olumlu ve çekici bir kültür oluşmasına katkı sağlar.

Eylem: En iyi “Sivil Toplum Örgütü” dayanışmasına ödül vereceğinizi ve teklifin bütçesini belli sınırlarla karşılayacağınızı belirtin.

10 üzerinden sizin şirketiniz kaç puan alıyor?

Fikrinizi buradan belirtin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir