Blog

Yatırımcı Liderlerin En Önemli Üç Uygulaması

thomas-dewey-wQ7Rfr28nLI-unsplash
Hesap Verilebilirlik

Yatırımcı Liderlerin En Önemli Üç Uygulaması

Çarpan liderleri ekiplerinin potansiyelini iki kat artıran liderler olarak tanımlamıştık, yatırımcı liderlik de çarpan liderin önemli özelliklerinden biri olarak görünüyor. Mikro yöneticiler kendilerine bağımlılık yaratacak şekilde her detayı yönetmek isterken yatırımcı liderler ekiplerine yatırım yaparak kendilerinden bağımsız sonuçların oluşması için ortamı hazırlıyorlar.

Yatırımcı liderin en önemli üç yaklaşımına yakından bakalım.

Sahiplenmeyi Netleştirir

Yatırımcı liderlerin en önemli yaklaşımı delegasyon sürecinde yetki devrini tam olarak yapmaları ve işi değil sonucu delege etmeleridir.

İşi değil sonucu devredin

Sahiplenmeyi tam sağlayabilmek için…

  • Devrettiğiniz işi “isimle” netleştirin.
  • En sonunda varılacak sonuçla ilgili sorumluluk devri yapın ve
  • Bu sonuca ulaşmaları için ekibinizdeki arkadaşların kendilerini geliştirmeleri için ortamı da hazırlayın.
Kaynakları Yatırıma Yönlendirir

Yatırımcı liderler iş verdikleri ekibin işi başarıyla tamamlaması için kaynakları da kullanır ve bir start-up firmaya yatırım yapan bir melek yatırımcı gibi ekibin başarısı için destek olurlar. Bunun içinde gerektiğinde “öğretme” ve “koçluk yapma” da olabilir. Lider bazen ekibe yön gösterebilir, bir deneyimini paylaşabilir, farklı çözümlere giden yolları netleştirebilir veya bazen de sadece açık sorular ile ekibin o yolu bulmasını sağlayabilir. Her iki durumda da ekibin destek hissetmesi değerlidir.

İnsanlar gerildiklerinde ve mevcut kapasitelerinin üzerinde çalıştıklarında, tökezlemeleri veya yanlış adımlar atmaları kaçınılmazdır. Bu durumlar, özellikle de zor durumdaki çalışanları kurtarmaya eğilimli yöneticiler için ek bir fırsata dönüşebilir. Bir yönetici kontrolü gasp etmeden nasıl müdahale edebilir? Akıllı bir Çarpan yönetici, uygun bir güvenli ortam olmasını sağlar – planlı bir yedekleme, çalışanın zor durumda danışabileceği biri… Bu yedekleme planında danışılacak kişinin o işi veren ekip yöneticisi olmaması mantıklı olur zira zor durumdaki çalışan çoğu kez kendi müdürü karşısında kırılgan görünmek de istemeyebilir. Çoğu kez, başvurulabilecek bu kişiler yargılamadan ve aşağılamadan rehberlik sunabilecek iş arkadaşlarıdır. Yatırımcı lider bu gibi durumlarda devreye girmek yerine destek sağlar.

Liderler net bir sahiplik tanımladıklarında ve başkalarına yatırım yaptıklarında, başarı tohumlarını ekmiş ve insanları sorumlu tutma hakkını kazanmış olurlar.

Ekibi Hesap Verebilir Kılar

Yatırımcı liderler işi devrettikleri ekiplerinin işlerini izler ve bazen de içine girebilirler ancak işin yürütülmesini ve iş sonuçlarının sorumluluğunu her zaman ekibe “geri verirler”.

Bir toplantıda ekibin sıkıştığı bir anda lider bir öneri getirebilir, çözüme doğru ekibin düşünmesinin yollarını açabilir, bu esnada sıkışıklık olduğunda çözümü getirip ekibe vermemesi önemlidir. Benzer örnek, CEO’ya sunulacak bir projenin sunumunu ekipten alıp tümünü kendi yapan pazarlama direktörü için de söylenebilir. Tasarım tarafı güçlü bir ekip yöneticisi ekibinin hazırladığı ön yüz tasarımlarını beğenmeyip toplantıda kendi o tasarımları yapmaya kalkışırsa ekip hesap verebilir hissetmeyecektir.

Yatırımcı lider aynı zamanda ekibin “tamamlanmış” bir işi sunduğundan da emin olmak isteyecektir. İş tamamlanmadıysa “gerisini ben hallederim” demeyecektir. Bunun bir yansıması da ekibin “sorun” getirmesi yerine “çözüm” önermesini de desteklemek olacaktır.

Son olarak da yatırımcı lider doğal akışlara izin veren bir liderdir, ekibin yaşadıkları deneyimlerden daha iyi öğreneceklerini bilir. Son anda “kurtaran” lider rolünde olduğunda ekip öğrenemeyecek, nasıl olsa yöneticimiz bizi kurtarır diyecektir, bu da liderlerin operasyondan kurtulamadıkları, ekibin potansiyelini ortaya çıkaramadıkları bir kültüre yol açacaktır.

Siz ne kadar yatırımcı bir lidersiniz?

Bireysel gelişim süreçlerinize katkı için bu programları inceleyebilirsiniz: Bireyler için Gelişim Programları

Fikrinizi buradan belirtin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir